Tillbaka

Pressmeddelande

Renoveringsindex april 2021 - Fortsatt högt intresse för renoveringar

Siffrorna för april visar att intresset för att renovera fortsätter att öka. Renoveringsutgifterna för april steg med ytterligare 0,7 procent. Det visar Renoveringsindex, ett mått på hur mycket svenskarna renoverar genom en sammanvägning av ROT-avdraget och SCB:s handelssiffror.

- Den kalla våren verkar inte ha hållit renoveringstrenden tillbaka snarare tvärtom, vi ser att Renoveringsindex fortsätter att öka åter igen. Utomhusrenoveringen har kanske fått vänta något längre i år, men intresset för att renovera har inte gått ner säger initiativtagaren för Renoveringsindex, Mikael Holmstrand, vd på Garageportexperten.

Under april omsatte handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar 6,9 miljarder kronor, vilket är en stor ökning jämfört med samma månad 2020. Under perioden spenderade svenskarna ca 2,8 miljarder på rotavdragsberättigade tjänster. Det innebär att Renoveringsindex har ökat med 3,16% procent hittills i år.

- Vi har sett en stor ökning av renoveringsintresset under det senaste året, vilket inte är konstigt då mer tid spenderats hemma. Nu när vaccinationerna har dragit ut något på tiden, mot vad som initialt kommunicerades, påverkar det med stor sannolikhet svenskarnas semesterplaner för sommaren. Det är inte otroligt att många kommer välja att spendera sommaren hemma och att det för med sig ett fortsatt renoveringsfokus även det kommande kvartalet. Vi ser också att bostadspriserna ökar kraftigt jämfört med 2020 vilket ger husägarna ytterligare ett incitament att renovera och investera i hemmet säger Mikael Holmstrand.

Om detta är en trend som kommer att hålla i sig återstår att se. Kanske byts hemestern ut mot en resa under sensommaren nu när vaccinationerna är igång säger Mikael Holmstrand.

Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Renoveringsindex utveckling de senaste 12 månadernaFör mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@renoveringsindex.se

Fakta om Renoveringsindex
Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Läs mer på renoveringsindex.se eller på www.linkedin.com/company/renoveringsindex

 

Fler pressmeddelanden