Tillbaka

Pressmeddelande

Hösten inleds med fortsatt ökning av renoveringsviljan.

Pressmeddelande den 16 November 2021

Renoveringsindex för september 2021

Hösten inleds med fortsatt ökning av renoveringsviljan.

Renoveringsindex siffror för september visar att intresset för att renovera fortsätter att öka. Renoveringsutgifterna för september steg med 0,7 procent. Renoveringsindex är ett mått på hur mycket svenskarna renoverar genom en sammanvägning av ROT-avdraget och SCB:s handelssiffror.

 

- Höstens första månad visar att vi har ett fortsatt stort intresse för renoveringar i landet. Det kan vara ett tecken på att trenden är här för att stanna. Hemmafixandet har precis som friluftslivet ökat under pandemin och många har hittat ett nytt intresse i att renovera. I många corornapåverkade branscher har man sett en återgång mot det mer normala nu efter sommaren och det är intressant att renoveringsviljan inte följer den trenden. Det gör att utvecklingen under Q4 blir extra spännande att följa säger initiativtagaren för Renoveringsindex, Mikael Holmstrand, vd på Garageportexperten.

 

Under september omsatte handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar 6,5 miljarder kronor, vilket visar på en stor ökning jämfört med samma månad föregående år. Under september spenderade svenskarna ca 3,2 miljarder på rotavdragsberättigade tjänster. Det innebär att Renoveringsindex har ökat med 7,93% procent hittills i år.

 

- Under september låg restriktionerna kvar, men med slopade begränsningar för vaccinerade och tydligt ökat resande finns all anledning att följa utvecklingen över tid. Mycket tyder på att renoveringstrenden är här för att stanna. Vi behöver ändå ge det lite mer tid innan vi säkert kan uttala oss om det är en ny fritidstrend eller inte säger Mikael Holmstrand.

 

Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

 

 

Renoveringsindex utveckling de senaste 12 månadernaFör mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@renoveringsindex.se

Fakta om Renoveringsindex
Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Läs mer på renoveringsindex.se eller på www.linkedin.com/company/renoveringsindex

 

 

 

 

 

Fler pressmeddelanden