Tillbaka

Pressmeddelande

Renoveringsviljan fortsätter öka bland svenskarna

Svenskarnas utgifter i samband med renovering ökade med 0,12 procent i juli, en fortsättning på den positiva trenden under våren. Det visar Renoveringsindex, en ny sammanvägning av rotavdraget och SCB:s handelssiffror som visar hur mycket svenskarna renoverar.

– Glädjande nog investerar svenskarna allt mer i sina bostäder. Renoveringsindex har pekat uppåt fem av årets sju första månader vilket tyder på att den nedåtgående trend vi sett de senaste åren förhoppningsvis börjar vända, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

Enligt Skatteverket köpte svenskarna rot-avdragsberättigade tjänster för minst 2,6 miljarder kronor i juli. Samtidigt omsatte handeln med bygg- och vvs-varor, färg och elartiklar 5,1 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med juli 2017 och innebär att Renoveringsindex stiger med 0,12 procent.

– Svenskarna var återhållsamma med renoveringar i fjol på grund av det sänkta rotavdraget 2016. Nu är vi inne i årets stora renoveringsmånader och det är tydligt att många prioriterar att ta hand om sitt hus i år vilket är viktigt för att hålla värdet på bostaden uppe, säger Mikael Holmstrand.

Det skärpta rotavdraget 2016 resulterade i att Skatteverkets utbetalning av rotavdrag sjönk med hela 17 procent under 2017. Under samma period steg handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar med 0,6 procent.

Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära. Hittills i år har Renoveringsindex stigit med 0,84 procent.

Renoveringsindex utveckling de senaste 12 månaderna
För mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@garageportexperten.se

Fakta:

Om Renoveringsindex
Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Fler pressmeddelanden