Tillbaka

Pressmeddelande

Svag uppgång i svenskarnas renoveringsvilja

Efter tre ovanligt varma sommarmånader som höll tillbaka svenskarnas renoveringsvilja ökade de sammanlagda renoveringsutgifterna med 0,12 procent i september. Det visar Renoveringsindex, en ny sammanvägning av rotavdraget och SCB:s handelssiffror som visar hur mycket svenskarna renoverar.

– Efter ett år med stora svängningar i renoveringsviljan har marknaden de senaste fyra månaderna stabiliserats och liknar till stor del samma period förra året. Under årets tre första kvartal har sex av nio månader visat positiva siffror, vilket tyder på att den nedåtgående trend vi sett sedan det förändrade rotavdraget 2016 har vänt uppåt, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

I september omsatte handeln med bygg- och vvs-varor, färg och elartiklar 4,8 miljarder kronor i Sverige, vilket är en ökning jämfört med september 2017. Även de 2,4 miljarder svenskarna spenderade på rot-avdragsberättigade tjänster är en försiktig uppgång, vilket innebär att Renoveringsindex stiger med 0,12 procent.

– Svenskarna höll igen med renoveringar i fjol, ett år efter det sänkta rotavdraget 2016. På sikt resulterar det i att hus och lägenheter riskerar att tappa i värde, därför är det positivt att fler prioriterar att ta hand om sina hem i år, säger Mikael Holmstrand.

Det skärpta rotavdraget 2016 resulterade i att Skatteverkets utbetalning av rotavdrag sjönk med hela 17 procent under 2017. Under samma period steg handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar med 0,6 procent.

Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära. Hittills i år har Renoveringsindex stigit med 0,82 procent.

Renoveringsindex utveckling de senaste 12 månadernaFör mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@garageportexperten.se

Fakta:
Om Renoveringsindex
Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.Fler pressmeddelanden