Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet baseras på statistik om utnyttjat rot-avdrag samt handel med renoveringsmaterial.

Renoveringsindex maj 2024
-0.03
Riks-indexet beräknas på aggregerat helår i jämförelse i år gentemot föregående år (där toppar och dalar tillsammans bildar ett medelvärde över året).

Renoveringsindex – utveckling de senaste 12 månaderna

Genomsnittsförändring under de senaste tolv månaderna
 • maj 2024
  -0.03
  apr 2024
  +0.59
  mar 2024
  -0.13
  feb 2024
  -0.18
  jan 2024
  -0.41
  dec 2023
  -1.61
  nov 2023
  -0.37
  okt 2023
  -0.70
  sep 2023
  -0.87
  aug 2023
  +0.20
  jul 2023
  -1.04
  jun 2023
  -1.42

Renoveringsindex – utfall de senaste 36 månaderna

   Länsindex

   Siffran på länsnivå visar renoveringsviljan just denna månad i jämförelse mot samma månad föregående år och är en ögonblicksbild. Notera att från januari 2023 har sättet för att redovisa länssiffrorna uppdaterats och redovisas nu på samma sätt som renoveringsindex på riksnivå. Detta har tidigare inte varit möjligt men tack vare uppdatering i dataunderlaget har vi nu kunnat förbättra redovisningen av Renoveringsindex länssiffror.

   Stockholms län
   -0.51
   Uppsala län
   -0.08
   Södermanlands län
   -0.40
   Östergötlands län
   -0.77
   Jönköpings län
   -0.29
   Kronobergs län
   -0.58
   Kalmar län
   -0.55
   Gotlands län
   -0.78
   Blekinge län
   -0.58
   Skåne län
   -0.45
   Hallands län
   -0.39
   Västra Götalands län
   -0.33
   Värmlands län
   -0.28
   Örebro län
   -0.28
   Västmanlands län
   +0.09
   Dalarnas län
   -0.14
   Gävleborgs län
   -0.16
   Västernorrlands län
   -0.25
   Jämtlands län
   +0.23
   Västerbottens län
   -0.60
   Norrbottens län
   -0.82

   Pressmeddelanden

    Så räknar vi ut renoveringsindex..

    Indexet är baserat på en sammanvägning av statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror för handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära. Statistiken slås samman för att skapa ett mått på hur mycket svenskarna renoverar den givna månaden. Indexet visar skillnaden i procent på det ackumulerade värdet för de senaste tolv månaderna i jämförelse med föregående månads ackumulerade tolvmånadsvärde. Från och med april 2022 har Skatteverket ändrat sitt sätt att publicera data. Statistiken för ROT-avdrag baseras nu på den tidpunkt då privatpersonen som köpt ROT-tjänster betalar leverantörsfakturan. Tidigare siffror visade istället statistiken för den månad då ROT-avdraget godkänts, vilket inneburit en viss fördröjning innan vi kunnat se svängningarna i renoveringsfrekvensen. I och med ändringen från Skatteverket har vi nu valt att räkna om all statistik för Renoveringsindex från 2019 utifrån de nya och mer uppdaterade data vi fått tillgång till. Det innebär en ändring som bidrar till en mer korrekt fördelning av ROT-tjänster över året vilket, i längden, kommer vara gynnsamt för indexet.