Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet baseras på statistik om utnyttjat rot-avdrag samt handel med renoveringsmaterial.

Renoveringsindex September 2020
+1.03

Renoveringsindex – utveckling de senaste 12 månaderna

Genomsnittsförändring under de senaste tolv månaderna
 • Sep 2020
  +1.03
  Aug 2020
  +0.51
  Jul 2020
  +0.91
  Jun 2020
  +1.49
  May 2020
  +0.67
  Apr 2020
  +1.12
  Mar 2020
  +0.72
  Feb 2020
  +0.32
  Jan 2020
  -0.04
  Dec 2019
  +0.51
  Nov 2019
  +0.02
  Oct 2019
  +0.27

Renoveringsindex – utfall de senaste 36 månaderna

   Stockholms län
   +10.87
   Uppsala län
   +12.37
   Södermanlands län
   +12.17
   Östergötlands län
   +10.06
   Jönköpings län
   +11.78
   Kronobergs län
   +8.54
   Kalmar län
   +8.34
   Gotlands län
   +5.42
   Blekinge län
   +12.20
   Skåne län
   +12.21
   Hallands län
   +12.95
   Västra Götalands län
   +10.84
   Värmlands län
   +11.27
   Örebro län
   +17.09
   Västmanlands län
   +16.24
   Dalarnas län
   +8.24
   Gävleborgs län
   +9.40
   Västernorrlands län
   +8.44
   Jämtlands län
   +8.53
   Västerbottens län
   +11.01
   Norrbottens län
   +6.43

   Pressmeddelanden

    Så räknar vi ut renoveringsindex

    Indexet är baserat på en sammanvägning av statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror för handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära. Statistiken slås samman för att skapa ett mått på hur mycket svenskarna renoverar den givna månaden. Indexet visar skillnaden i procent på det ackumulerade värdet för de senaste tolv månaderna i jämförelse med föregående månads ackumulerade tolvmånadsvärde.