Tillbaka

Pressmeddelande

Ökad renovering i Sverige under 2018

Svenskarnas renoveringsutgifter ökade under 2018. Totalt spenderades 31 miljarder kronor på rot-arbete och 58 miljarder kronor på renoveringsvaror, en sammanlagd ökning med nästan 2 procent. Det visar Renoveringsindex, ett mått på hur mycket svenskarna renoverar.

– Sedan rotavdraget förändrades i januari 2016 dröjde det innan renoveringsviljan återvände bland svenskarna. Under andra halvåret 2018 kunde vi dock se ett tydligt trendbrott, med en ökad renoveringsvilja alla månader förutom i december, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

I december omsatte handeln med bygg- och vvs-varor, färg och elartiklar 4,7 miljarder kronor i Sverige. Samtidigt spenderade svenskarna 3,3 miljarder kronor på rot-avdragsberättigade tjänster, vilket är något mindre än december 2017. Det innebär att Renoveringsindex sjönk med 0,20 procent under månaden.

Sammanlagt under 2018 ökade dock Renoveringsindex. Svenskarna spenderade totalt 31 miljarder kronor på rot-avdragsberättigade tjänster och köpte varor till renoveringar för 58 miljarder kronor, vilket ökar renoveringsindex med 1,81 procent för helåret. Det kan jämföras med ett sänkt renoveringsindex med -8,30 procent för helåret 2017.

– En fortsatt låg renoveringsvilja skulle på sikt ha resulterat i att hus och lägenheter hade tappat i värde. Det är glädjande att Renoveringsindex visar att allt fler svenskar prioriterade att ta hand om sina hem under 2018, säger Mikael Holmstrand.

Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Renoveringsindex utveckling de senaste 12 månadernaFör mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@garageportexperten.se

Fakta:

Om Renoveringsindex
Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Fler pressmeddelanden