Tillbaka

Pressmeddelande

Årets första kvartal visar på en ökning i renoveringsindex.

Årets första kvartal visar på en ökning av renoveringsviljan i landet. Under januari ser vi en något lägre siffra som stadigt ökat och kvartalet avslutas starkt. Sifforna visar på att renoveringsutgifterna stigit hela 0,76 procent under mars. Totalt sett under årets första del ligger renoveringsindex på en ökning med 1,12 procent. Renoveringsindex är ett mått på hur mycket svenskarna renoverar genom att väga samman rotavdraget och SCB:s handelssiffror.

- Året började lite lugnare, men det är roligt att se att renoveringstrenden håller i sig. I år har våren i större utsträckning spenderats i hemmamiljö på grund av rådande omständigheter. Med stor sannolikhet har många tagit tillfället att satsat på hemmaprojekt nu när tid finns säger Mikael Holmstrand VD för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

Under årets första kvartal omsatte handeln med bygg- och vvs-varor, färg och elartiklar 12,7 miljarder kronor vilket är en ökning jämfört med samma kvartal 2019. Under perioden spenderade svenskarna ca 8,5 miljarder på på rot-avdragsberättigade tjänster. Det innebär att Renoveringsindex stiger 1,12 procent under perioden januari-mars 2020.

- Corona gör stora avtryck i hela samhället och behovet av faktabaserade mätverktyg, framför allmänt tyckande, kan var till stor nytta när vi mäter effekterna av de förändringar vi nu genomgår. Med det som grund ser jag fram emot att fortsätta följa utveckligen av renoveringsviljan under året avslutar Mikael Holmstrand.

Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Renoveringsindex utveckling de senaste 12 månaderna
För mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@garageportexperten.se

Fakta:

Om Renoveringsindex
Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Läs mer på www.renoveringsindex.se

Fler pressmeddelanden