Tillbaka

Pressmeddelande

Pressmeddelande den 8 februari 2021. Renoveringsindex 2020: Årssammanställning 2020, året när Corona slog till och renoveringarna tog över.

Renoveringarna fortsatte tydligt att öka även under december och vi ser att renoveringsutgifterna för månanden steg med 1,6 procent. Totalt sett har Renoveringsindex stigit med 9,9 procent under 2020 jämfört med föregående år. Renoveringsindex väger samman rotavdraget och SCB:s handelssiffror, vilket summerar ett mått på hur mycket svenskarna renoverar.

- När vi nu sammanfattar året kan vi konstatera att renoveringarna gått på högvarv när mycket annat avstannat. Förändringen tycks bero på coronapandemin och rekommendationerna att stanna hemma. Trots att pandemin har varit långdragen så ser vi en ovanlig uthållighet i renoveringstrenden säger Mikael Holmstrand vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

Under december omsatte handeln med bygg- och vvs-varor, färg och elartiklar 5,7 miljarder kronor vilket är en stor ökning jämfört med samma månad 2019. Under perioden spenderade svenskarna ca 4,5 miljarder på rot-avdragsberättigade tjänster. Det innebär att Renoveringsindex stiger med 1,6 procent under december. Tittar vi på helåret från januari till december har Renoveringsindex ökat med 9,9 procent.

- Allt tyder på att vi under hela 2021 kommer att se en coronapåverkan i samhället, vilket också kommer att märkas i antalet renoveringar. Att svenskarna prioriterar sina hem och att renoveringsviljan hänger i är glädjande att se, man gör något av tiden som blir över. säger Mikael Holmstrand.

Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Renoveringsindex utveckling de senaste 12 månadernaFör mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@renoveringsindex.se

Fakta:

Om Renoveringsindex
Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Läs mer på www.renoveringsindex.se eller på www.linkedin.com/company/renoveringsindex

 

 

Fler pressmeddelanden