Tillbaka

Pressmeddelande

Renoveringsindex januari 2021: Året inleds med fortsatt ökad renoveringsvilja

Efter ett rekordår med ökande renoveringar under 2020 ser vi nu att renoveringstrenden håller i sig under det nya årets första månad. Renoveringsutgifterna för januari steg med 0,45 procent. Det visar Renoveringsindex, ett mått på hur mycket svenskarna renoverar genom en sammanvägning av ROT-avdraget och SCB:s handelssiffror.
- Mycket talar för att den trend vi såg under 2020 kommer att hålla i sig även under en stor del av det nya året. Coronapandemin har inte släppt sitt grepp om landet och svensken fortsätter att spendera mycket tid hemma. Renovering och uteaktiviteter har blivit de nya stora fritidstrenderna, säger Mikael Holmstrand vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

Under januari omsatte handeln med bygg- och vvs-, färg- och elartiklar 4,3 miljarder kronor, vilket är en stor ökning jämfört med samma månad 2020. Under perioden spenderade svenskarna ca 4,1 miljarder på rotavdragsberättigade tjänster. Det innebär att Renoveringsindex har ökat med 0,45% procent hittills i år.

- Det är imponerade att renoveringsviljan i de svenska hemmen fortsatt hänger i. Även om det verkar råda en viss coronatrötthet, ser man till att ta vara på tiden och ta tag i det där projektet som säkerligen blivit liggande annars säger Mikael Holmstrand.
Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.


Renoveringsindex utveckling de senaste 12 månaderna


För mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@renoveringsindex.se

Fakta om Renoveringsindex
Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Läs mer på renoveringsindex.se eller på www.linkedin.com/company/renoveringsindex

Fler pressmeddelanden