Tillbaka

Pressmeddelande

Renoveringsviljan ökar över hela landet

Den genomsnittlige svensken spenderade 5 418 kronor på renovering under första halvåret 2021 – en kraftig ökning jämfört med samma period 2020. Bland Sveriges samtliga kommuner ökade renoveringskostnaden mest i många mindre landsortskommuner där Munkfors, landar överst med en ökning på 26 procent. Det visar Renoveringsindex, en sammanvägning av rotavdraget och SCB:s handelssiffror som visar hur mycket svenskarna renoverar.

– Under ett och ett halvt år med pandemi har många branscher i samhället lidit stora ekonomiska förluster, men renoveringarna går på högvarv. Mer spenderad tid i hemmet har sannolikt fött fler renoveringsidéer och avsaknaden av utlandssemestrar och andra inställda evenemang har för många resulterat i ökat ekonomiskt svängrum för denna typ av investeringar, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

Enligt Skatteverket köpte svenskarna rotavdragsberättigade tjänster för minst 18 miljarder kronor under första halvåret i år. Samtidigt omsatte handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar närmare 38 miljarder kronor. Det innebär att den genomsnittlige svensken renoverade för 5 418 kronor under årets första sex månader, vilket medförde att renoveringskostnaden steg med 13 procent per invånare jämfört med året innan.

Renoveringskostnaden ökade mest i en rad mindre landsortskommuner, allra mest i Munkfors, upp 26 procent. I hela landet hittas bara en kommun, Herrljunga, där renoveringsviljan sjönk, under första halvåret.

– Trots att allt fler har vaccinerat sig och restriktionerna har lättat en del under våren och sommaren ser vi en fortsatt stark renoveringsvilja över hela landet. Det är glädjande och visar att det finns både ork och intresse att fortsätta ta hand om sina hem trots en långvarig pandemi och kraftiga prisstegringar på bland annat virke, säger Mikael Holmstrand.


Läs mer om Renoveringsindex på www.renoveringsindex.se.

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@renoveringsindex.se

Fakta:
Om Renoveringsindex
Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Fler pressmeddelanden