Tillbaka

Pressmeddelande

Fortsatt stark renoveringsvilja under sensommaren

Renoveringsindex för augusti 2021


Siffrorna för augusti visar att intresset för att renovera fortsätter att öka. Renoveringsutgifterna för augusti steg med 1 procent. Det visar Renoveringsindex, ett mått på hur mycket svenskarna renoverar genom en sammanvägning av ROT-avdraget och SCB:s handelssiffror.

- Sensommarens siffror från Renoveringsindex visar på att vi fortsatt har ett stort intresse för att förbättra våra hem. Många valde att spendera sommaren hemma och passade på att renovera. Under hösten börjar många återgå till kontoret och tidigare rutiner i samband med att restriktionerna släpps, vilket möjligen medför att renoveringarna får vänta något säger initiativtagaren för Renoveringsindex, Mikael Holmstrand, vd på Garageportexperten.

Under augusti omsatte handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar 6,4 miljarder kronor, vilket visar på en stor ökning jämfört med samma månad föregående år. Under augusti spenderade svenskarna ca 3,2 miljarder på rotavdragsberättigade tjänster. Det innebär att Renoveringsindex har ökat med 7,14% procent hittills i år.

- Under pandemin har vi sett att intresset för att renovera ökat lavinartat. Just nu är det inget som tyder på en avmattning. Om vi istället ser över tid och tittar på samma månad föregående år så är augusti 2021 betydligt starkare ur Renoveringsindex perspektiv. Det var inte förväntat. Givet materialbrist och långa leveranstider hade det inte varit förvånande om vi sett motsatsen säger Mikael Holmstrand.

Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Renoveringsindex utveckling de senaste 12 månadernaFör mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@renoveringsindex.se

Fakta om Renoveringsindex
Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Läs mer på renoveringsindex.se eller på www.linkedin.com/company/renoveringsindex

Fler pressmeddelanden