Tillbaka

Pressmeddelande

Renoveringstrenden stannar av

Efter flera år av en stadig uppgång kan vi nu se ett nationellt trendbrott gällande svenskarnas renoveringsbenägenhet. Renoveringstrenden börjar stanna av efter pandemiårens toppnoteringar. Renoveringsindex är ett mått på hur mycket svenskarna renoverar genom en sammanvägning av ROT-avdraget och SCB:s handelssiffror.

- Att renoveringstrenden börjat stanna av och att det skulle visa sig i en nedgång av renoveringsindex nu var väntat. Vad den minskade renoveringsbenägenheten beror på kan det bara spekuleras i. Högst troligt är det en kombination av flera faktorer som påverkar. Inför val går köpbenägenheten alltid ner hos svenska folket, och att det nu även kombineras med inflation, räntehöjningar och skenande elkostnader underlättar inte. Det är många som väljer att lägga undan pengar snarare än investera dem i renoveringar i hemmet som inte är absolut nödvändiga, säger Mikael Holmstrand, VD på Garageportexperten och initiativtagare för Renoveringsindex.

Renoveringsindex för Juli 2022 ligger på 3.14

Under juli omsatte handeln med bygg- och vvs-varor, färg- och elartiklar 6,7 miljarder kronor. Under perioden spenderade svenskarna ca 5,5 miljarder på ROT-avdragsberättigade tjänster. 

- Trots en kombination av olika orosmoment ser vi att renoveringstrenden fortfarande är stark. Trots nedgången i renoveringsindexet är det fortfarande historiskt höga siffror. Siffrorna för 2022 ligger än så länge högre än siffrorna från innan pandemin, vilket visar på det faktum att många svenska bostadsägare fortsätter att värdesätta hemmiljön och vill renovera hemmet till dess fulla potential. Den oro som återspeglas på bostadsmarknaden gör också att många ser sig om efter renoveringsalternativ som snabbt återbetalar sig, som ökar både intresse för- och värde på huset. Varken räntehöjningar, inflation eller skenande elkostnader har hindrat svenskarna från att fortsätta renovera även om det sker i något lugnare takt är förra året, avslutar Mikael Holmstrand.

Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Holmstrand, VD för Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@renoveringsindex.se

 

Fakta om Renoveringsindex:

Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

 

Läs mer på www.renoveringsindex.se eller på LinkedIn

Renoveringsindex skickas från och med nu ut kvartalsvis. Siffrorna redovisas dock månadsvis via www.renoveringsindex.se

Fler pressmeddelanden