Tillbaka

Pressmeddelande

Fortsatt intresse för renovering under 2023 – trots osäkert ränteläge och högre levnadskostnader

När vi blickar tillbaka på helåret 2023 kan vi konstatera att räntesmällar och högre levnadskostnader har slagit hårt mot hushållen runt om i landet. Men trots mer kostsamma utgifter visar året att det finns en fortsatt köp- och renoveringsvilja. 

Renoveringsindex är ett mått på hur vi renoverar genom en sammanvägning av ROT-avdraget och SCB:s handelssiffror. Genom dem kan vi konstatera att bostads- och arbetsmarknaden har varit osäker under 2023 och det är många som har brottats med höga räntor och dyra omkostnader. Men trots detta har vi sett att det finns ett engagemang att fortsätta renovera – även om vi har fått vänja oss vid att hålla hårdare i plånboken. 

- Efter att ha vägt samman de första månaderna för 2024  finns en förhoppning om att vi ska kunna lägga två tuffa år bakom oss och blicka framåt. Det finns flera indikationer på detta, bland annat från Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, som vittnar om att hushållen har visat en större framtidstro under de senaste månaderna, berättar Mikael Holmstrand, vd på Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

När vi sammanfattar 2023 får vi fram ett genomsnittligt renoveringsindex  -10,59 procent. Den genomsnittliga siffran för 2022 var -9,59.

- Genom siffrorna kan vi ändå konstatera att svenskarnas vilja att renovera finns där. Det är inte heller inte helt enkelt att jämföra 2022 och 2023 med pandemiåren då renoveringstakten ökade drastiskt under 2020 och 2021. Att dessutom ha med pandemin i åtanke tillsammans med världsläget och räntehöjningarna som har skett sedan 2020 och fram till idag, så är det svårt att ge ett rättvist jämförelsetal utan att behöva backa till år 2019, berättar Mikael Holmstrand.

Under 2023 omsatte handeln för bygg- och vvs-varor, färg- och elartiklar 36 miljarder kronor. Under samma år spenderade svenskarna 10,8 miljarder kronor på ROT-avdragsberättigade tjänster.

Fler pressmeddelanden